ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 ΑΡΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

 

      Η αξιολόγηση των γραπτών στα βαθμολογικά κέντρα των πανελλαδικών

εξετάσεων δείχνει ότι οι μαθητές έχουν συγκεχυμένες αντιλήψεις για

ορισμένες πολύ βασικές έννοιες από όλο το φάσμα της

διδακτέας ύλης Μαθηματικών στο Γυμνάσιο και το Λύκειο.

     Στο σεμινάριο θα εξετάσουμε αρχικά ορισμένα θέματα πανελλαδικών

εξετάσεων στα οποία εκδηλώθηκαν μαζικά αυτές οι αντιλήψεις και

προκάλεσαν πολύ χαμηλές επιδόσεις των υποψηφίων.

    Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε δραστηριότητες με ασκήσεις και

προβλήματα από τη διδακτέα ύλη οι οποίες αναδεικνύουν τις παρανοήσεις

για τις συγκεκριμένες έννοιες,αλλά και τρόπους διδακτικής διαχείρισης

αυτών των δραστηριοτήτων που μπορούν να συμβάλουν ώστε να

αποκτήσουν οι μαθητές μια βαθύτερη κατανόηση αυτών των εννοιών.

 

 

 

ΚΑΙΡΟΣ

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ